• Default Title

    • Русский
    • български
  • Започнете от тук

    Основен проблем на обществото е ниската финансова и инвестиционна грамотност на гражданите. Проучванията сочат, че три от четири български домакинства са финансово уязвими…