• Default Title

  • Русский
  • български
 • Как да станем инвеститори

  11.02.2018

  Хората смятат, че инвестирането е много привлекателна и печеливша дейност. И това е вярно! То е непрекъснат източник на пасивни доходи и не изисква огромен стартов капитал...

  Естествено има редица проблеми и подводни камъни, с които начинаещият инвеститор се сблъсква. Някои от проблемите са например:

  –          липсата на тясно специализирани знания;

  –          неразбиране на основните базови идеи на инвестирането;

  –          редица технически въпроси;

  –          определяне на размера на стартовия капитал;

  –          избор на подходящи инструменти за инвестиране;

  В началото на пътя си начинаещите инвеститори допускат грешки, но това не означава, че трябва да се отказват от начинанието. Добра идея, която би им спестила пари и време е да се обърнете за помощ към личен инвестиционен консултант, който ще ви помогне да се справите със страховете си, ще избере най-подходящите за вас инвестиционни инструменти и ще съкрати времето, необходимо за да станете успешни.

  Успешен инвеститор може да стане само този, който е получил достатъчна психологическа подготовка. Именно емоциите са един от най- важните компоненти в инвестирането.  Трябва да разберете, че не можете да получите голяма печалба за няколко дни. Инвестирането е дългосрочен процес, като резултатите му са видими след няколко месеца и години. Изключително важно е да разберете, че не може да си вземете обратно инвестираните средства по всяко време ( по-точно можете, но това води до загуби). Успешните инвеститори непрекъснато заделят капитал за инвестиции и реинвестират част от получените доходи, като се придържат към определена система. На първо място вие трябва да инвестирате в собственото си бъдеще, а след това  са личните ежедневни разходи. Грамотният инвеститор умее да организира,  да планира и оптимизира собствените си разходи.

  Правила на успешния инвеститор

  Успешният инвеститор не обръща внимание на официалната статистика относно равнището на инфлация, защото тези данни са винаги изкривени и не отразяват реалната картина. Още си спомням, как преди няколко години един министър на финансите сутрин обед и вечер обясняваше как годишната инфлация е 0%!!!! За да разберем, че министъра говореше пълни глупости, беше достатъчно да посетим произволни магазини и да сравним цените.

  Грамотните инвеститори често използват няколко инструмента, носещи пасивен доход.   Например паралелно с основните инвестиции, може да отделяте някаква сума в банка на влог. Това позволява да диверсифицирате портфейла си и да намалите общия риск.

  Преди да инвестирате трябва да си поставите конкретни цели. Трябва да си отговорите на въпроса какво точно очаквате? Каква е вашата цел? Целта трябва да е реална и достижима, но не окончателна. Когато постигнете дадена цел, поставете си по-висока и така постепенно ще постигнете финансова независимост.

  Оценка на необходимия стартов капитал

  Недостигът на свободни средства е основна причина, която спира хората да започнат да инвестират. За съжаление получаването на печалба е възможно само след инвестиране на определена сума.  С други думи не е правилно да очаквате да вложите 200$ и те да ви носят пасивен доход непрекъснато. Причината е, че с тези пари не можете да диверсифицирате портфейла си и рискът от загуба е огромен. Изходът от такава ситуация е само един: започвайте да спестявате , намерете си втора работа или дистанционна работа в интернет. В никакъв случай и при никакви обстоятелства не инвестирайте с пари от кредит!!!

  Анализ на разходите и възможната печалба

  Умението да анализира собствените си разходи и печалби е признак на успешния инвеститор. Анализът е необходим за да разберем и оценим ефективността на избраните инвестиционни инструменти. Ако реализирате отрицателна краткосрочна доходност, това не бива да ви притеснява и отказва. Това е абсолютно нормално. Научете се да гледате на своите инвестиции в перспектива.

  Инвестиционни инструменти

  В наше време има огромен избор от привлекателни инвестиционни инструменти:

  –          банкови депозити

  –          Взаимни фондове

  –          Покупка на злато, сребро и др.

  –          Недвижими имоти

  Инвестирането в недвижими имоти се счита за един от най-ефективни и безопасни инструменти. Можете да инвестирате както в бизнес имоти, така и в имоти, предназначени за лични нужди. Бизнес имотите предлагат по-висока доходност, но  обикновено първоначалната инвестиция е по-голяма и много по-голям е риска от грешки. Всяка ваша грешка ще доведе значителни разходи.

  Инвестирайки в недвижими имоти вие можете да:

  –          Препродадете имота, с цел получаване на доход от разликата в цената.

  –          Да давате помещението под наем

  Покупката на имот обикновено изисква значителен капитал и е неподходящо за начинаещи инвеститори.

  Търговия на борсата

  Борсите могат да бъдат валутни, стокови, фондови. Има борси, на които се търгуват и производни инструменти – фючърси и опции.

  Основно предназначение на борсата е да среща купувачите и продавачите на даден актив, било то акции, стоки, валути. Основна отличителна черта на валутният пазар (FOREX) е, че той е нерегулиран, денонощен и няма определено място.

  За да търгувате на борсата на вас ви е необходим брокер, посредник. Сред огромното множество брокери трябва да изберем надежден, престижен, с удобна платформа брокер. Можем да бъдем успешни на борсата само ако приемаме инвестирането като бизнес, а не като игра.

  Инвестиране във взаимни фондове

  Добър начин за съхранение и увеличаване на капитала. Не е необходимо да имате внушителен стартов капитал и да притежавате дълбоки познания. Достатъчно е да изберете управляваща компания и фонд/ове, в които ще инвестирате. В зависимост от склонността ви към риск може да изберете да инвестирате във високорискови, нискорискови и балансирани фондове. Важно е да знаете, че инвестираните суми не са гарантирани и – въпреки че е малко вероятно – може да загубите част или целия си капитал. Предимство е минималната сума, с която можете да започнете.

  Средната доходност на взаимните фондове се колебае от около 2-5% до 15-30%, а и повече годишно. Тези инструменти обикновено са дългосрочни и колкото е по-голям срока, толкова е по-голяма доходността от вложенията.

  Инвестиране в благородни метали

  Този вид инвестиране има една особеност, а именно че инвеститорът получава доход единствено в момента на продажба на металите. Докато ги съхранява потенциалната доходност е нула. Този инструмент е подходящ за дългосрочно инвестиране и с голяма вероятност гарантира, че инвеститорът няма да загуби вложенията си и ще може да ги увеличи. Доходите от продажбата на благородни метали не се облагат и това също е предимство. Можете да ги продадете навсякъде в света за адекватна цена. Можете да закупите благородни метали в банките, за което ще получите и съответните документи.

  No Comments

  Comments are closed.