• Default Title

  • Русский
  • български
 • Тримесечна програма за трейдъри

  10.02.2018

  Проблема на огрома част от съществуващите днес обучения е в тяхната шаблонност. Авторите на такива обучения не се съобразяват с редица фактори и критерии, които пречат на ефективното обучение на хора с различна подготовка…

  Създаването и сляпото повтаряне на универсални стратегии, които да подхождат на всеки отделен трейдър е невъзможно, и това снижава ефективността от тези обучения почти до нула. За да получи всеки трейдър нужните знания и да е сигурен че е израснал като професионалист, е необходимо да се отчитат индивидуалните особености на всеки.

  Именно такъв подход  ви очаква на тримесечната коуч програма за трейдъри.

  12 сесии с продължителност 90 мин. всяка, на които ще можете

  • Да получите експертно мнение по интересуващите ви въпроси
  • Да увеличите доходността на вашите инвестиции и трейдинг
  • Да получите оптимален подходящ именно за вас мани мениджмънт за инвестициите си или трейдинг система
  • Изхождайки от нивото на вашата подготовка и знания, съставяме план, по който ще работим следващите три месеца
  • Съобразяваме се със силните и слаби страни на всеки клиент
  • Коучинг програмата чувствително подобрява съотношението доходност/риск и минимизира вероятността от големи загуби и от „зануляване“

  Не работим с групи! Работим със вссеки индивидуално.

  Предимството на коуч програмата  е, че ние не даваме шаблонни, предварително структурирани знания.

  Нашата главна задача е да покажем на всеки един наш клиент как може да повиши резултатността си, използвайки силните си страни.

  Над 400 трейдъра ни повярваха и не сгрешиха!

  Повярвайте и вие!

  No Comments

  Comments are closed.