• Default Title

  • Русский
  • български
 • Общи условия

  16.02.2018

  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА САЙТА www.fmoney.eu

  I. ПРЕДМЕТ
  Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между фондация „Финансова грамотност“, наричана по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от нея услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.
  ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
  Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
  1. Наименование на Доставчика: Фондация „Финансова грамотност“
  2. Седалище и адрес на управление: гр. София ул. Крим No 20
  3. Адрес за упражняване на дейността: www.fmoney.eu
  4. Данни за кореспонденция: info@fmoney.eu

  Общи правила за ползване

  1. Въведение

  A) Общи правила

  1.1 Използването от Ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайта www.fmoney.eu (наричани общо „Услуги“ в този документ и изключващи всички услуги, които фондация Финансова грамотност Ви предоставя по силата на отделно писмено споразумение) подлежи на регулиране от условията на настоящето правнообвързващо споразумение между Вас и www.fmoney.eu. „fmoney.eu“ означава фондация Финансова грамотност , чийто основен адрес на управление е град София, ул. Крим No 20 ЕИК 177218685

  1.2 Ако не е прието друго в писмен вид с fmoney.eu, Вашето споразумение с fmoney винаги включва като минимум общите условия, посочени в този документ. По-нататък те са наричани „Универсални условия“.

  1.3 Вашето споразумение с fmoney.eu включва освен универсалните условия и всички допълнителни условия под формата на съобщение или допълнение към Универсалните условия за сайтa fmoney.eu, имащо отношение към услугите, които Ви се предоставят. По-нататък всички тези допълнения са наричани „Допълнителни условия“. Когато за дадена услуга са в сила допълнителни условия, Вие можете да се запознаете с тях в сайта предоставящ самата услуга, като Ви препоръчваме това да става преди нейното ползване.

  1.4 Универсалните условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и fmoney.eu по отношение на използването на услугите от Ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно. Събирателно това юридическо споразумение се нарича по-нататък „Условията“.

  1.5 Ако има противоречие между посоченото в допълнителните условия и посоченото в универсалните условия, допълнителните условия имат предимство по отношение на съответната услуга.

  1.6. Използването на „УСЛУГИТЕ“  на сайтa се счита за приемане на настоящите Условия чрез факта на използването им. Ако не приемате настоящите Условия, моля не използвайте сайтa на фондацията.

  1.7. Освен, ако не е посочено друго, всяка нова функционалност увеличаваща или обогатяваща настоящите  Услуги на fmoney.eu, включително създаването или придобиването на на нови за фондацията сайтове и предоставените от  тях за потребителите на fmoney.eu  услуги, ще са  обект на настоящите условия за ползване.

  1.8. Услугите предоставяни чрез сайта fmoney.eu, който можете да достигнете по няколко начина, включително, но не само чрез мрежата World Wide Web, но и чрез PDA, мобилен телефон и RSS емисии. Тези условия за ползване  се прилагат, когато получавате достъп до услугите на уебсайта www.fmoney.eu независимо на какво устройство и независимо от начина, по който ги достъпвате.

  1.9. УСЛУГИТЕ на уебсайта www.fmoney.eu  включват, но не се ограничават само до:
  – достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси
  – възможност на потребители да създават и споделят дигитално съдържание произведено от тях
  – участие във коментарите  нa уебсайта www.fmoney.eu;

  – създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до зоните на уебсайта www.fmoney.eu изискващи регистрация;

  – получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на уебсайта www.fmoney.eu
  – получаване на  имейл нотификации, за потребителски активности, както и спрямо функционалности за регистрирани потребители изповащи уебсайта www.fmoney.eu

  1.10. На уебсайта www.fmoney.eu може да присъстват и услуги предлагани от партньори на фондация Финансова грамотност. „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което фондацията се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги, включително чрез изпращане на търговски съобщения до посочените от потребителите електронни адреси.

  (B) промени в условията за ползване

  1.11. Фондация Финансова грамотност може да  промени, да добавя или премахва части от тези Условия за ползване по всяко време. Всички промени, които правим в Условията за ползване ще бъдат отразени на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Ваша отговорност е да се запознавате с  тези Условия за ползване преди всяко използване на сайта и продължавайки  да използвате уебсайта www.fmoney.eu, Вие се съгласявате с всички промени.

  1.12. Ако някое от тези Условия за ползване или всички бъдещи ПРОМЕНИ в тези условия , са неприемливи за Вас, моля не използвайте уебсайта www.fmoney.eu.

  (C) Промени в уебсайта www.fmoney.eu

  1.13. Фондация Финансова грамотност може да промени или  прекрати всеки аспект, услуга или характиеристика на сайта си по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

  (D) Регистрация

  1.14. Някой части от уебсайта www.fmoney.eu изискват регистрация от потребителите. Попълвайки регистрационната форма и въвеждайки имейл адреса си и парола ще се счита, че  сте приели тези условия за ползване. Също така, абонирайки се, за която и да е от нашите услуги се счита, че сте приели тези условия за ползване.

  1.15. Ако сте регистриран потребител, на уебсайта www.fmoney.eu трябва да прочетете нашите условия за поверителност, които са неразделна част от тези условия за ползаване.

  1.16. Когато се регистрирате, за да ползвате услугите на сайта,  Вие се регистрирате, като частно лице, потребител на уебсайта www.fmoney.eu. Достъпа до зоните на сайта изискващи регистрация се  осъществява чрез потребителското ви име и парола генерирани по време на регистрационния процес.

  1.17. Регистрирайки се за уебсайта www.fmoney.eu Вие си създавате индивидуален потребителски профил чрез, които получавате достъп до зоните изискващи регистрация за сайта .
  Във вашия профил, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация.

  На всеки 18 месеца от началната дата на регистрацията на потребителя Фондация Финансова грамотност ще напомня на потребителя да осъвремени информацията в профила си.
  1.18. Фондация Финансова грамотност ви позволява достъп до регистрационните зоните на сайта www.fmoney.eu  при условие, че:

  i) Имейл адреса, потребителското ви име  и паролата ви за достъп са персонални и не се използват от никой друг за достъп до регистрационните зони за сайтa.
  ii) Няма да правите нищо, което да помогне всеки, които не е регистриран потребител, да получи достъп до зоните на сайтa изискващи регистрация.
  (iii) Няма злонамерено да създавате допълнителни регистрационни акаунти, за сайтa, злоупотребяващи с функионалностите на сайтa , или с други потребители, нито да се опитвате да представите себе си като друг потребител.

  1.19. Когато се регистрирате в уебсайта www.fmoney.eu Вие давате своето съгласие Фондация Финансова грамотност в качестовто си на администратор на лични данни, да съхранява и обработва Ваши лични данни, доброволно предоставени от Вас. С акта на регистрация Вие давате своето съгласие да получавате информационни бюлетини от сайта под формата на електронни съобщения, СМС и др. подобни на доброволно посочените от Вас електронни адреси, телефони и др. При всяко подобно уведомяване уебсайта www.fmoney.eu ще Ви предоставя възможност да се откажете за в бъдеще от получаването на конкретния информационен бюлетин.

  1.20. Вие също така разбирате и се съгласявате, че услугите предоставяни от уебсайта www.fmoney.eu за регистрирани потребители  могат също да съдържат определени комуникации от уебсайта www.fmoney.eu, като съобщения свързани с услуги предоставяни от фондация Финансова грамотност, административни съобщения и корпоративния нюзлетър на уебсайта www.fmoney.eu.  И тези комуникации се считат за част от използването на услугите на уебсайта www.fmoney.eu и  Вие не сте в състояние да се отпишете да не ги получавате.

  E) Оборудване

  1.21. Вие сте отговорни за осигуряването на обурудване (хардуер и/или софтуер)чрез  което да имате достъп до услугите на уебсайта www.fmoney.eu, както и че този достъп може да Ви въвлича в разходи (такси) към трети страни (като интернет доставчика или такси за време за разговори).  Фондацията не носи отговорност за тези разходи. Вие носите отговорност за всички подобни разходи (такси), включително и тези, свързани с излагане или доставка на реклами.

  2. Общо и потребителско съдържание

  2.1 Съдържание генерирано от потребители на сайта www.fmoney.eu
  2.1.1 Вие нямате право да качвате (upload), да разпространявате или  по друг начин да публикувате в уебсайта www.fmoney.eu клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.

  2.1.2 Бъдете учтиви, с използването на уебсайта www.fmoney.eu вие се съгласявате, че няма да застрашавате, заплашвате или вербално да злоупотребявате с останалите  потребители използвайки клеветнически и/или  вулгарен език или  съзнателно да нарушавате дискусиите с поварящи се съобщения, безсмислени съобщения или „спам“.

  2.1.3 Използвайте уважаващ  език. Като при всяка общност оналйн дискусиите процъфтяват само когато нашите потребители се чувстват добре дошли и в безопасност. Вие се съгласявате да не използвате език, които обижда и/или дискриминира на основата на раса, религия, националност, пол, сексуални предпочитания, възраст, образование, увреждания и др.подобни. Омразната реч от всякъкъв  вид е основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до  всички или част от услугите на уебсайта www.fmoney.eu.

  2.1.4 Дебатирайте, но не атакувайте. В една общност пълна с мнения и предпочитания, хората винаги се разминават. Фондация Финансова грамотност насърчава активното дискусии и приветства разгорещен дебат в уебсайта www.fmoney.eu. Но лични нападки са пряко нарушение на настоящите Условия за ползване и са основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от функционалностите (услугата) на уебсайта www.fmoney.eu
  2.1.5. Забраняват се злоумишлените действия. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на „троянски коне“ (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

  2.1.6 Вие имате право да използвате уебсайта www.fmoney.eu само с нетърговска цел. Вие нямате право да разпространявате или по друг начин  публикувате без изричното изразено писмено съгласие на фондация Финансова грамотност материали съдържащи реклама, промоция на продукт или  услуга или искане за набиране/даряване на средства.

  2.1.7 Вие приемате, че съдържането, което публикувате в уебсайта www.fmoney.eu (т.е генерирано от  потребителите съдържание, включващо, но не ограничаващо се до коментари, съобщения във  форумите, ревюта, текст, споделени активности, видео, аудио и снимки, както  и компютърен код и апликации) може да бъде редактирано, премахвано, модифицирано, публикувано, предавано и показвано от фондация Финансова грамотност. И  вие се отказвате от всякакви права, които може да имате от изменението,промяната или премахването на съдържанието  несъгласувано с Вас.

  3. Авторски права.

  Авторско съдържание в уебсайта www.fmoney.eu

  3.1. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на уебсайта www.fmoney.eu и/или намиращи се на уебсайта www.fmoney.eu , са собственост на фондация Финансова грамотност и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

  3.2. Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в този уебсайт (уебсайтове) в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, за персонална, нетърговска употреба  при условие, че това не причинява вреди за уебсайта www.fmoney.eu и неговите услуги, при ясно текстово обозначаване на името на съответния сайт и посочване на линк към него.

  3.3. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Уебсайта www.fmoney.eu си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.
  3.4. Възпроизвеждането и копирането на материали от уебсайта www.fmoney.eu , без предварителното съгласие на фондация Финансова грамотност, е забранено.

  3.6. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на уебсайта www.fmoney.eu , различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на фондация Финансова грамотност за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

  4. Реклами и промоции

  6.1. Може да  виждате рекламни материали, публикувани от трети страни в уебсайта www.fmoney.eu . Индивидуалните рекламодатели са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които публикуват в сайта, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. Ние не носим отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

  6.2. Ако искате да рекламирате в уебсайта www.fmoney.eu , посетете http://www.reklama.fmoney.eu/ , за повече информация.

  7. Лични данни

  7.1 Фондация Финансова грамотност е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

  7.2. Уебсайта www.fmoney.eu се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

  7.3. фондация Финансова грамотност може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за
  целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

  7.4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до уебсайта www.fmoney.eu на посочения адрес или e-mail за контакти.

  8. Отказ от гаранции; Ограничаване на отговорност.

  8.1. Уебсайта www.fmoney.eu не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на уебсайта www.fmoney.eu. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на уебсайта www.fmoney.eu за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

  8.2. Уебсайта www.fmoney.eu не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

  8.3. Уебсайта www.fmoney.eu не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

  8.4. Уебсайта www.fmoney.eu не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайта. Но уебсайта www.fmoney.eu си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

  8.5. Уебсайта www.fmoney.eu има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

  9. Прекратяване.

  9.1. Ако поради  някаква причина вярваме, че не се съобразявате с условията за ползване и изискванията поставяни от тях, можем да прекратим достъпа до регистрационите зони на уебсайта www.fmoney.eu незабавно и без предварително да Ви уведомяваме за това.

  9.2. Прекратяване на регистрацията.

  Ако искаме да прекратим регистрация Ви в уебсайта www.fmoney.eu , ще го направим, като ви изпратим уведомителен имейл за прекратяване на регистрацията ви. Вашия регистрационнен  имейл, потребителско име и парола ще станат невалидни незабавно. Генерираното от Вас съдържание ще бъде запазаено за разумен срок от време като ще Ви бъде дадена възможност да си го изтеглите.

  No Comments